Meie kooli edulugu

Vormsi lasteaed-põhikooli innovatsioonilugu
      1.Ühiskeskkondade kasutamine, google drive: nii õpilased kui õpetajad suudavad luua, kasutada ühisdokumente, õpetajatega kasutame google kalendrit.
      2.Tundides kasutame IKT vahendeid: info kogumiseks ja vahendamiseks (nii õpilased kui õpetajad), erinevaid veebikeskkondi interaktiivsete ülesannetega, SMART tahvleid. Õpilased saavad tundides kasutada sülearvuteid. Meie eeliseks on ka püsiv internetiühendus.
      3.Alates aastast 2013 oleme tegelenud distantsõppega. Meie arengutee seni on olnud:
a.   Alustasime e-posti teel info vahetamisest, üritasime liita distantsõppijaid tavatundi skype vahendusel.
b.   Jõudsime arusaamani, et vajame veebikeskkonda, mille abil vahendada töid, tagasisidet. Esialgu kasutasime google classroomi, mis võimaldas töid vahendada, tagasidet anda, taustamaterjale üles panna. Rakendasime skype tunde nii tavatunnis kui ka eraldi.
c.    Google classroom jäi võimaluste poolest liiga kitsaks, et luua terviklik pilt õppekursusest, anda mitmekesiseid ülesandeid ning taustamaterjale. Võtsime kasutusele moodle veebikursuste keskkonna koostoimes kohapeal toimuvate õppesessioonide (4 korda aastast) ning eraldi skype-tundidega.
d.   Mõistame vajadust areneda edasi, leida rohkem ühisväljundeid tavaõppijatega ühistegevuste kaudu. Sellel õppeaastal on plaanis nt ühine loovtööde esitlus, mõnedes tundides tavaõppijate-distantsõppijate ühine õppetöö veebivahendusel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar