teisipäev, 20. september 2016

Idee kavandamise ja elluviimise ajaplaan ning vastutajad
13. sept. projekti blogi loomine - 25.nov. pidev täiendamine - Age K

15.09 Ideede leidmine ja neist ühe valimine. Valitud idee: Distantsõppijatele ja tavaõpilastele ühiste interaktiivsete ülesannete tekitamine 3. kooliastmele.

20.09 idee tutvustamine, ülevaade koolitusest - Age H

27.09 täpsem kava, plaanid (kes võtavad midagi ette)Age H.,

28.09-11.okt on viidud juba midagi ellu, esimene analüüs - Age H, ideede autorid

11.10-25.okt täiustamine, uued ideed, analüüs - Age H, ideede autorid

25.10-15.11 Idee on ellu viidud - Age H, ideede autorid

25.11 lõpuseminar - Age H

25.11 + töö jätkub

reede, 16. september 2016

Meie 15 ideed, millest alustasimeMeie meeskond. Vasakult: Age (loodusainete õpetaja), Age (direktor, loodusained) ja Heily (matemaatika ja ajalugu).
Alustasime oma meeskonnaga ideede väljamõtlemist pärast huvitava loengu  (digiajastu võimalused meeskonna arendamiseks) kuulamist. Meil paluti välja mõelda 15 ideed, mida sooviksime ellu viia.


 1. distantsõppijatele ja tavaõpilastele ühiste interaktiivsete ülesannete tekitamine 3.kooliastmele
 2. distantsõppija ja tavaõppija ühisesse õppetundi kaasamine
 3. tundide asendamine “kaugjuhtimisel”
 4. ainete vahelised lõimingud läbi digivõimaluste
 5. erivanuseliste laste ühisprojektid
 6. liitklassides või ka samas klassis erinevate raskusastmetega ülesannete tekitamine võimalikult lihtsalt)
 7. õpetaja kui digijuht
 8. õpilase kaasamine õppeprotsessi kujundamisse, nt hindamismudelite koostamine
 9. digivahendite loov kasutamine, mis ei eelda ekraani taga istumist
 10. sobiva rakenduse leidmine, et skype/veebi tundide puhul saaks õpilane jagada enda kirjutatut (valemid, võrrandid)
 11. internetipõhine õpe
 12. loovtööd “pilves”, erinevad loovtöö vormid jäädvustatavad
 13. rahuloluküsitluste jaoks sobivaima keskkonna leidmine
 14. kaasaegse digitaalse õppevahendite rakendamine, pidev areng
 15. koostöö laiemas ringis (nt väikesaarte koolid)
  
Valisime välja ühe, mille elluviimisega me kahe lähima kuu jooksul tegelema hakkame.

https://media.padletcdn.com/v9/render/viewport_1000x1000,timeout_90,delay_5,format_png/https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fraimoulavere%2FSiht6%3Flast_updated%3D1474011001%26locale_redirect%3Dno%26read_only%3Dyes%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBCTXkxdEFGSklncHlhV2RvZEFZN0FGUnBCa2tpREdWNGNHbHlaWE1HT3dCVVZUb2dRV04wYVhabFUzVndjRzl5ZERvNlZHbHRaVmRwZEdoYWIyNWxXd2hKZFRvSlZHbHRaUTB1SWgzQVRaNG5zZ2c2RFc1aGJtOWZiblZ0YVFKUUFUb05ibUZ1YjE5a1pXNXBCam9OYzNWaWJXbGpjbThpQnpOZ1NTSUlWVlJEQmpzQVZFQU0tLTE4M2Y5ZWJkN2Q5OWYxZjk0NzRhZWE3ZGVmZWQ4OWMyNzMzM2ZkMTE-
 
 1. Seejärel mõtlesime välja eesoleva muutusega seotud küsimuse, mille lahendamine aitaks sihi leidmisele palju kaasa.

  https://media.padletcdn.com/v9/render/viewport_1000x1000,timeout_90,delay_5,format_png/https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fraimoulavere%2FKysimused6%3Flast_updated%3D1474023196%26locale_redirect%3Dno%26read_only%3Dyes%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBCUFMydEFGSklncHlhV2RvZEFZN0FGUnBCa2tpREdWNGNHbHlaWE1HT3dCVVZUb2dRV04wYVhabFUzVndjRzl5ZERvNlZHbHRaVmRwZEdoYWIyNWxXd2hKZFRvSlZHbHRaUTB1SWgzQW1KS2R5d2c2RFc1aGJtOWZiblZ0YVFMRUFqb05ibUZ1YjE5a1pXNXBCam9OYzNWaWJXbGpjbThpQjNDQVNTSUlWVlJEQmpzQVZFQU0tLTE1MmNhNWM2OGE4MDUyZDUwOWZkNWM4NjZlMTRmYjRmYjk5YzBjZDI-