Eesmärgid ja ootusedKoolituselt ootame saada juhiseid ja ideid, kuidas luua oma koolis kaasaegne õpikeskkond, liikudes selles  suunas, et ka õpilased oleksid osa õppeprotsessi kujundamisel.
Soovime leida oma õpikeskkonnale paindlikke lahendusi arvestades meie koolipere eripära: väikesed klassid, distantsõppijad ja eriealiste ühisõpe. Näiteks: lõimitud õppetegevused distants- ja tavaõppijatega, õpetaja suuremad võimalused õppetegevuse kaudseks juhtimiseks (tundide asendamine), jms. 

Samuti soovime leida tõhusamaid meetodeid oma materiaalsete ressursside (Smarttahvlid, süle- ja tahvelarvutid, nutitelefonid) rakendamisel.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar