neljapäev, 20. oktoober 2016

Tagasiside Nikolai koolileProjekti lühiiseloomustus, nagu saime aru blogi ja veebiseminari põhjal:
Eesmärk on 5. klassi loodusõpetuse vee teema käsitlemisel lõimida eesti, inglise ja vene keelt, matemaatikat ja digivahendeid.
Teemat käsitletakse 3 nädalat, igal nädalal on lõimingufookuses üks aine: eesti keel, matem ja inglise keel.
Tehniline baas: arvutiklassi pääseb kindlatel aegadel (kolledžiga tuleb klassi jagada), tahvlid olemas, nutitelefoni võimalused, õpetajaarvuti+projektori kasutamine klassis.
Mured, väljakutsed: õpetajate digioskused, vahendite kombineerimine.

Mida õppisime:
Eeldatavasti õpime sellest projektist, kuidas kombineerida piiratud tehnilist baasi võimalikult hästi. Saame lõiminguideid. Ehk veel digi ja mittedigi mõistlik kombineerimine (kõike pole ilmselt mõtet digivahenditega teha). Saame mõtteid, kuidas arvestada õpilaste eelnevaid digioskusi (mõnel väga head, mõnel vähene ja ühekülgne kogemus) ja kui palju saavad õpilased ise hakkama (mida õpetaja peab rohkem suunama, kas digi kasutamist või õppeülesande mõtestamist).

Mida tundsime ja kogesime
Idee on hea, projektist koorunud mõtteid ja rakendusi saavad kasutada ka teised 5. kl loodusõpetust (ka teisi aineid) õpetavad õpetajad. Väljakutse tundub tehniliste võimaluste hea kombineerimine (piiratud võimalus arvutite kasutamiseks, tahvlis kõiki võimalusi pole, telefonid erinevad).

Ettepanekud, soovitused:
·     Kaardistada tehnilised võimalused ja sobivad rakendused (mida mõtet teha arvutis, mille jaoks piisab telefonist, jne).
·     Eesmärgistamisel, et digi oleks vajalik abivahend, et õpilane näeks, et digi kasutamise tagajärjel saab ta teha midagi rohkem ja paremini, mitte digi digi pärast.
·     Kindlasti mitte jätta tahaplaanile (või asendada täielikult digiga) reaalseid praktilisi töid, katseid, samas katse või vaatluste  protokollimisel on digi rakendamine hea mõte (kombineerida matemaatikaga, tabelid, diagrammid, teha telefoniga fotosid katse etappidest jne).
·     Rakendada juba teiste poolt tehtud äppe, vahendeid, suunata õpilasi ise looma:
learningapps.org, jeopardylabs.com (ristsõnad, miljonimängud kordamiseks), kubbu.com, purposegames.com, jne
·     Kui projekt läbi viidud, analüüsida omavahel, kuidas läks ning jagada kogemusi, mõtteid kolleegidega. Küsida tagasisidet õpilastelt, kuidas nemad tajusid.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar